През декември 2020, точно преди празниците, представихме най-новото червено вино от семейството на Аугео Фемили Естейт – Аугео Фемили Естейт Широка Мелнишка Лоза и Мерло 2019.

Аугео Фемили Естейт Широка Мелнишка Лоза и Мерло 2019 включва 70% от типичния за ‎Долината на Струма сорт и 30% мерло. Виното има цвят със среден интензитет с атрактивни ‎пурпурни нотки. Ароматите са характерните за широка мелнишка лоза, ягоди, бели череши и ‎червени плодове. Долавят се и отличителните за мерлото черна боровинка, къпина и ‎шоколад. Вкусовете препотвърждават ароматите, като се откриват още плодови нотки. ‎Виното има дълъг финал и потенциал за отлежаване. Серията е лимитирана от 2679 бутилки.‎

Гроздето от Широка Мелнишка Лоза идва от собствени лозови масиви край село Враня, ‎посадени през далечната 1955 година. Сортът Широка Мелнишка Лоза носи това име заради ‎широките листа на лозата, от която се получава гроздето, както и на Мелник, района, в който ‎се отглежда. Няма аналог на сорта никъде в света. Мерло е интернационален сорт, ‎произлизащ от Франция. В нашата страна вирее добре в Тракийската низина в районите с ‎камениста почва и дълги слънчеви часове. Виното е със защитено географско указание ‎Тракийска Низина.‎